MANNE nedir?

MANNE programı, toplum temelli bir bağımlılık önleme çalışmasıdır.

Programın hedefi; eğitilmiş kadınların, mahallelerindeki diğer kadınları alkol uyuşturucu maddeler ve bağımlılıkla ilgili tüm konularda eğitmesidir.

MANNE, Mahalle Annelerinin kısaltılmasıdır.

Bilimsel dayanakları olan, konusunda deneyimli uzmanlarca hazırlanmış olan, uygulamada etkinliği gösterilmiş bir önleme programıdır.

Neden MANNE?

Ülkemizde bağımlılık giderek yaygınlaşan bir sorundur. Merkezi çalışmaların yanı sıra yerel mücadele bağımlılığın önlenmesinde büyük önem taşır.

Anneler çocukların yetiştirilmesinde, sağlıklı davranışlarının geliştirilmesinde büyük önem taşır. Bu nedenle annelerin bağımlılık ve bağımlılığın önlenmesi konusunda bilgilenmesi temel bir mücadele yöntemidir.

Gönüllü insan kaynaklarının kullanılması ve sürdürülebilirlik, bağımlılık önleme çalışmalarında çok önemlidir.

Çok sayıda insanın katıldığı etkinlikler yerine; küçük gruplarda yapılan bağımlılık önleme etkinliklerinin daha başarılı olduğu gösterilmiştir.

MANNE’nin Yararları

Toplumsal bir çalışma olduğu için toplumun tüm katmanlarına ulaşabilir.

MANNE, bir Akran eğitimi programıdır. Bu nedenle etkinliği daha fazladır.

Önlemeyi yaygınlaştıracak bir kapsamı vardır. Gönüllü çok sayıda kişi katılabilir ve ulaştığı kişi sayısı yüksek sayıda olabilir.

Sürdürülebilir bir programdır. Sistem bir kere kurulduktan sonra, yıllarca sürdürülebilir.

Yerel yönetimler tarafından kolayca yürütülebilecek bir programdır.

Geliştiren uzmanlar kimler?

Programın bilimsel danışmanlığı Prof. Dr. Kültegin Ögel, koordinatörlüğü Uz. Psk. Sema Balık Okutan tarafından yapılmaktadır.